Notice the Difference!

Intervisiecoaching at work

Aan de hand van de 5-stappenmethode leerden de team leaders van imec IC Link in Leuven elkaar te ‘intervisiecoachen’, problemen te herkaderen en elkaar te versterken in hun rol met […]

Zo plezierig kan leren zijn!

Dit afgelopen jaar nodigde ons uit om te groeien en ‘leren’ op heel diverse manieren te benaderen. Wij maakten van de uitdaging een opportuniteit en doken in de wereld van […]

How do you set your team up for success?!

KernTalenten aan het werk!In onze vorige blog kwam de analyse met het gebruik van KernTalenten aan bod. Deze analyse geeft je glashelder inzicht in: je aard, je aanleg, je potentieel […]

Gezonde dynamiek, gemotiveerde teams!

In de realiteit van virtuele teams, transversale teams, cross-functionele teams en zelfsturende teams is het een steeds grotere uitdaging om goed op elkaar afgestemd te blijven en vlot samen te […]

Competitive teamplay, say what?!

Is dat geen tegenstrijdigheid?! Een competitief iemand wordt vaak beschouwd als iemand die wil winnen, beter wil zijn dan de rest en die eigenbelang laat voor gaan op het teambelang. […]