Leider van jouw Team

Leider van jouw team:

een tocht met jezelf en je team

Notice the Difference!  begeleidt kleine en grote teams, op alle niveaus in de organisatie, steeds op maat en volledig afgestemd op de context en het ontdekkingsverlangen van het team. We nemen letterlijk en figuurlijk afstand van de werkomgeving en organiseren de team coaching in een passende omgeving. De deelnemers worden geactiveerd, uitgenodigd om naar zichzelf te kijken, hun rol in het team te erkennen en we stimuleren persoonlijke inbreng. We bieden waar nodig een theoretische kader maar focussen vooral op ervaringsgerichte interventies. We maken spanningen en onrust bespreekbaar en werken actief aan een gemeenschappelijk en inspirerend toekomstbeeld met de focus op het ‘waarom’ of het ‘why’ van het team.

Waarom aan de slag met jouw team?
Constructief oplossen van problemen
Inzetten op individuele kwaliteiten
Verbindend communiceren
Teams activeren / in beweging zetten
Werken op energie, begrip & inzicht
Loslaten van het verleden
Voeren van coachende gesprekken
[/cmsmasters_td][/cmsmasters_td][/cmsmasters_td][/cmsmasters_td][/cmsmasters_td]
Inzicht in jouw teamdynamieken:
Aangepast aan noden van het team
Vertaalslag naar de werkvloer
Feedback & opvolgsessies voor de langetermijntrajecten
We organiseren doelgerichte interventies met o.m coaching met paarden, Lego Serious Play, improvisatie, KernTalentenanalyse, world café’s, …

Because …

You will notice the difference

  • Er wordt steeds een intakegesprek georganiseerd met leidinggevenden en/of teamleden.
  • Het programma wordt op maat uitgewerkt, is ervaringsgericht en hands-on.
  • We werken in een context van vertrouwen en openheid zodat we oog en oor hebben voor elkaar met respect en waardering voor elkaars talenten en inbreng.
  • We bouwen een traject op maat waarin individuele en groepsmomenten elkaar versterken.

Wat onze klanten vertellen