Notice the Difference!
Nadja en Elke aan tafel buiten

een tocht met jezelf en je team

Leider van jouw team

Ontplooiing

Goed functionerende teams klikken in elkaar als een puzzel en zijn nodig om maximaal bijdrage te kunnen leveren aan het doel van de organisatie. Een team is echter een systemisch geheel dat voortdurend in beweging is en waarvan de dynamiek een delicaat gegeven is.

Thema’s die ervoor kunnen zorgen dat een team niet tot maximale ontplooiing komt zijn o.a.:

  • onveiligheid,
  • gebrek aan vertrouwen,
  • angst voor conflict,
  • elkaar nauwelijks durven aanspreken op commitment,
  • weinig afstemming op een gemeenschappelijk doel,
  • externe invloeden die de druk verhogen, …

 

In een sfeer van vertrouwen herstellen we de verbinding met elkaar. We leren het team uitspreken wat er werkelijk leeft, concentreren ons op de talenten en het potentieel van elk teamlid en zetten de neuzen en harten in dezelfde richting.

We nemen letterlijk en figuurlijk afstand van de werkomgeving en organiseren de team coaching in een passende omgeving. De deelnemers worden uitgenodigd om naar zichzelf te kijken en hun rol in het team te erkennen. We stimuleren persoonlijke inbreng vanuit ervaringsgerichte interventies en bieden waar nodig een theoretische kader. We maken spanningen en onrust bespreekbaar en werken actief aan een gemeenschappelijk en inspirerend toekomstbeeld met de focus op het ‘waarom’ of de bestaansreden van het team.

 
Nadja en Elke bij de deur

Teamcoaching

Op maat van jouw team

We werken in een context van vertrouwen en openheid zodat we oog en oor hebben voor elkaar, kunnen bouwen op elkaars talenten & inbreng en weten te compenseren voor elkaars minder sterke punten.

We organiseren doelgerichte interventies met o.m opstellen van een concrete vertrouwenscharter, timeline conversaties, tafel- of papieren systemische opstellingen om team dynamieken in kaart te brengen, coaching met de hulp van paarden, simulaties met behulp van een acteur, KernTalentenanalyses, world café’s, creativiteitstools, etc.
Hierdoor krijg je inzichten in jouw teamdynamieken.

 

Feedback & opvolgsessies

voor de lange termijn

Vertaalslag naar de werkvloer

Masterclass

Herontdek de Kracht van Teamwerk

Een zelflerende Masterclass voor leiders en HR-Professionals.

Aankomende 31 mei nemen we je mee op een unieke reis naar de kern van effectieve teamdynamiek. Onze speciaal ontworpen masterclass, “Teams On Track“, is jouw sleutel tot het ontgrendelen van het volledige potentieel van jouw team, waardoor je niet alleen de uitdagingen van vandaag aanpakt maar ook een fundament legt voor blijvende verandering.

Ben jij klaar om impact te hebben? Klaar om het verschil te maken?