Overtuig(en)de partnerships

We geloven in sterke, echte en hechte partnerships. Niet zomaar een keertje samenwerken. Wél voor elkaar kiezen: verbonden in waarden, overtuigingen, wensen en dromen. We geloven immers dat de toekomst veelbelovend is voor wie zich verbindt in netwerken die ieders sterktes stimuleren. Zelf zijn we daar trouwens ook een mooi voorbeeld van.

Met deze partners komen we trots naar buiten:

Notice the Difference! zet het Keuzekompas® met succes in, in organisatietrajecten rond veerkracht, leiderschap en verandering. Mensen bewust maken van  hun volle potentieel en hen uitnodigen van daaruit  te leven en te werken zodat ze  vanuit intrinsieke motivatie duurzame resultaten neerzetten in verbinding met zichzelf, het team en de bedrijfsdoelstellingen…daar doen we het voor! Over dit specfieke aanbod lees je hier meer.

Het Keuzekompas® werd ontwikkeld in de schoot van The Future Generation cvba en is samenwerking met de Universiteit Gent, Fac. Psychologische Wetenschappen. Omdat heel belangrijke keuzes vaak gemaakt worden op relatief jonge leeftijd – met name op moment van studiekeuze – wil The Future Generation zoveel mogelijk jongeren stimuleren om hun Keuzekompas® te maken tijdens de tienerjaren. Daarom wordt 1/3 van de bruto-marge van TFG gereserveerd voor het aanbieden van gratis trajecten aan jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus. Elk Keuzekompas®-traject in organisatiecontext draagt zo rechtstreeks bij tot een sterkere werknemer voor de toekomst. En dat mooie doel sluit helemaal aan bij ons verlangen om vanuit dankbaarheid iets terug te geven aan de maatschappij.