Overzicht van onze expertises


Leadership Essentials

Verwacht je van jouw leidinggevenden en managers dat ze de juiste competenties hebben om effectief en efficiënt te zijn, resultaatsgericht en emotioneel betrokken, communicatief, transparant, begripvol, zelfzeker, motiverend en waarderend? Het spectrum aan vaardigheden om op een succesvolle en inspirerende manier mensen en teams te leiden, is zeer breed en tegelijk zeer delicaat.

Merk je dat je soms vastloopt in concrete cases op de werkvloer terwijl je meent al ‘alles’ te hebben geprobeerd?  Vermoedelijk kunnen collega’s in gelijkaardige rollen of vergelijkbare problematieken verheldering in jouw proces brengen en inspiratie voor het anders aanpakken van jouw praktijkcase dankzij een gerichte en geleide manier van vraagstelling in een veilig kader.


Executive & Leadership Coaching

Krijg je soms feedback over de manier waarop je functioneert in je rol als expert of als leidinggevende binnen de organisatie? Het kan gaan om een geleerde vaardigheid die je nog niet in de praktijk brengt of om het aanscherpen van interpersoonlijke vaardigheden die de invulling van je rol ten goede zouden komen.  Dan kan het goed zijn om jouw persoonlijke drijfveren en overtuigingen daar rond helder te krijgen en bij te stellen waar opportuun.

Naast het begeleiden van executives en c-level managers in hun groeiproces en het intensief begeleiden van leidinggevenden zet Notice the Difference! zich ook in als mentor voor startende én bedreven coaches.


Leider van jouw Team

Goed functionerende teams klikken in elkaar als een puzzel en zijn nodig om maximaal bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie. Maar een team is een systemisch geheel dat voortdurend in beweging is en waarvan de dynamiek een delicaat gegeven is. Onveiligheid, gebrek aan vertrouwen, angst voor conflicten, elkaar nauwelijks durven aanspreken op commitment, weinig afstemming op een gemeenschappelijk doel, externe invloeden die de druk verhogen… het zijn stuk voor stuk thema’s die ervoor kunnen zorgen dat een team niet tot maximale ontplooiing komt.

Ontdek hoe je als leider hiertoe bijdraagt en hoe je verandering kan brengen in deze dynamiek voor maximale samenwerking en resultaat!