Overzicht van onze expertises


Team ontwikkeling

Goed functionerende teams klikken in elkaar als een puzzel en zijn nodig om maximaal bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie. Maar een team is een systemisch geheel dat voortdurend in beweging is en waarvan de dynamiek een delicaat gegeven is. Onveiligheid, gebrek aan vertrouwen, weinig afstemming op een gemeenschappelijk doel, externe invloeden die de druk verhogen… het zijn stuk voor stuk thema’s die ervoor kunnen zorgen dat een team niet tot maximale ontplooiing.


Business partnering

Heeft jouw organisatie nood aan impactvolle interne business partners (HR, Finance, IT, Project management…)? Strategische denkers en doeners die in je bedrijf partnerships uitwerken met alle stakeholders én die de verbinding maken tussen de teams, departementen, top-down en bottom-up? Een goede business partner staat met z’n twee voeten in de organisatie, luistert, brengt met een open blik alle facetten en processen in kaart, roept op tot dialoog, adviseert en coacht om de organisatie te laten ontplooien.


Resultaatgericht Faciliteren

Hoe efficiënt verlopen meetings en workshops in jouw organisatie? In deze snel evoluerende wereld waar tijd kostbaar is en een organisatie flexibel en wendbaar moet zijn, is het prioritair om in te zetten op participatie en actieve besluitvorming. Iedereen rond de tafel heeft een stem die gehoord mag worden, maar de kunst van een goede facilitator is om de verbinding te maken tussen de deelnemers en tot een gedragen akkoord te komen.


Leidinggeven met impact

Verwacht je van jouw leidinggevenden en managers dat ze de juiste competenties hebben om effectief en efficiënt te zijn, resultaatsgericht en emotioneel betrokken, communicatief, transparant, begripvol, zelfzeker, motiverend en waarderend? Het spectrum aan vaardigheden om op een succesvolle en inspirerende manier mensen en teams te leiden, is zeer breed en tegelijk zeer delicaat.


Corporate Vitality

Mentale en fysieke conditie, emotionele en relationele gezondheid en zingeving: vitale medewerkers als hefboom voor een vitale organisatie.


Coaching

Naast het begeleiden van executives en c-level managers in hun groeiproces en het intensief begeleiden van leidinggevenden zet Notice the Difference! zich ook in als sparringpartner voor startende én bedreven coaches.