Intervisiecoaching

Waarom intervisiecoaching?
Verhogen persoonlijke effectiviteit
Groeien in je rol van leidinggevende
Antwoorden vinden op concrete vragen waar je mee zit
Leren van en met elkaar
Herkennen van problematieken bij collega’s en daaruit leren
Ontwikkelen van meer autonomie en zelfsturing
Verstevigen van je zelfvertrouwen
Dichten van de kloof tussen wat managers in hun opleiding hebben geleerd en waar ze in de praktijk tegenaan lopen.
Inhoud intervisiecoaching trajecten:
Sessies in groepjes tussen 6 en 8 deelnemers
Ieder komt met een eigen case
Hanteren verschillende werkvormen
Elke case wordt eerst uitvoerig bevraagd alvorens over te gaan tot de adviezen
Elke case inbrenger vertrekt met een concreet actieplan
Elke casebespreking eindigt met een procesevaluatie waarin we terugblikken op de sleutelmomenten in de intervisie

Because …

You will notice the difference

  • Intervisiecoaching is geschikt voor alle leidinggevenden
  • We werken in groepen tussen 6 tot 8 deelnemers
  • Een standaardtraject bestaat uit 5 sessies van 2,5 uur
  • Tijdens de kick-off maken we duidelijke afspraken rond communicatie, samenwerking en confidentialiteit
  • Ingebrachte cases zijn specifiek, brandend actueel en uit eerste hand
  • Iedereen komt aan bod
  • We kunnen dit ook plaatsonafhankelijk voor je organiseren.  Lees meer over onze ervaringen met e-intervisiecoaching

Wat onze klanten vertellen