Intervisiecoaching

Waarom intervisiecoaching?
Verhogen persoonlijke effectiviteit
Groeien in je rol van leidinggevende
Antwoorden vinden op concrete vragen waar je mee zit
Leren van en met elkaar
Herkennen van problematieken bij collega’s en daaruit leren
Ontwikkelen van meer autonomie en zelfsturing
Verstevigen van je zelfvertrouwen
Dichten van de kloof tussen wat managers in hun opleiding hebben geleerd en waar ze in de praktijk tegenaan lopen.
Inhoud intervisiecoaching trajecten:
Sessies in groepjes tussen 6 en 8 deelnemers
Ieder komt met een eigen case
Hanteren verschillende werkvormen
Elke case wordt eerst uitvoerig bevraagd alvorens over te gaan tot de adviezen
Elke case inbrenger vertrekt met een concreet actieplan
Elke casebespreking eindigt met een procesevaluatie waarin we terugblikken op de sleutelmomenten in de intervisie

Open opleiding tot intervisiecoach

 

In samenwerking met HRD Academy bieden wij ook de 3-daagse open opleiding aan tot intervisiecoach. Ontdek meer over het programma en/of schrijf je in voor onze open opleiding tot intervisiecoach via HRD Academy.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je krijgt een beter inzicht in hoe mensen leren, specifiek met betrekking tot de leervorm intervisie
 • Je krijgt een beter inzicht in enkele principes van procesbegeleiding en groepsdynamica nodig voor het succesvol begeleiden van intervisiegroepen
 • Je kan een gepaste intervisiecultuur creëren in een organisatie om de methodiek maximale kans op slagen te bieden
 • Je kan een toolbox aan intervisiemethodieken toepassen
 • Na de training kan je zelfstandig aan de slag als interne intervisor in je eigen organisatie of als externe intervisor bij eigen opdrachtgevers
 • Je krijgt ook inhoudelijk inzicht in enkele eigen situaties en patronen aangezien de intervisiemethodieken geoefend worden op eigen cases die (mede) door jou ingebracht zijn

Certificatie

Na succesvolle beëindiging van deze opleiding ben je gecertifieerd intervisiecoach. Onze 3-daagse opleiding is erkend door de International Coaching Federation (ICF) en geeft recht op 24 Continuing Coach Education Units; 17 CCEU’s in Core Competenties  en 7 CCEU’s in Resource Development.

Because …

You will notice the difference

 • Intervisiecoaching is geschikt voor alle leidinggevenden
 • We werken in groepen tussen 6 tot 8 deelnemers
 • Een standaardtraject bestaat uit 5 sessies van 2,5 uur
 • Tijdens de kick-off maken we duidelijke afspraken rond communicatie, samenwerking en confidentialiteit
 • Ingebrachte cases zijn specifiek, brandend actueel en uit eerste hand
 • Iedereen komt aan bod
 • We kunnen dit ook plaatsonafhankelijk voor je organiseren.  Lees meer over onze ervaringen met e-intervisiecoaching

Wat onze klanten vertellen