Intervisiecoaching at work

Aan de hand van de 5-stappenmethode leerden de team leaders van imec IC Link in Leuven elkaar te ‘intervisiecoachen’, problemen te herkaderen en elkaar te versterken in hun rol met meer engagement en minder uitval van hun medewerkers tot gevolg.

We vormden 3 groepen van telkens 6 deelnemers die om de 2 maanden online samen kwamen, gefaciliteerd door ons. Dus klein en voldoende veilig om open met elkaar in gesprek te gaan én groot genoeg om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.

De thema’s kozen de team leaders zelf.  Het waren cases die ze ervoeren in hun dagelijkse job. De topics die ze kozen, waren o.a. ‘hoe kan ik mijn team helpen om te gaan met COVID-19 gerelateerde stress en onzekerheid?’; ‘hoe kan ik mijn team best aansturen als ik hen al lang niet meer ‘live’ heb gezien?’; ‘hoe kan ik meer erkenning geven aan mijn medewerkers zonder dat ik ze opslag of een beloning kan geven?’; enzovoort.

In de eerste sessie leerden ze de methodiek aan. Het leren en groeien onderling versnelde bij elke sessie, alsook het vertrouwen nam toe. 8 maanden later en 5 sessies later zijn ze in staat, ook zonder onze facilitatie, in gesprek te gaan met elkaar, elkaar een spiegel voor te houden, elkaar te motiveren en inspireren.  Ze weten elkaar te vinden. Netwerk leren geslaagd!

Wil je meer weten over hoe jij intervisiecoaching zou kunnen inzetten in jouw organisatie? Wij horen je graag via info@noticethedifference.be of info@intervisiecoaching.be