Notice the Difference!

Mijn manager is (niet) mijn moeder, ik gedraag me (niet) als haar kind

Ouder-Kind dynamiek in organisaties: de gevolgen en wat je er kan aan doen?
Vlottere en betere teamwerking staat vandaag hoog op de agenda bij onze klanten. In vrijwel alle teams die we begeleiden, zien we dat er Ouder-Kind gedragingen zijn binnengeslopen in de onderlinge relaties. Maar wat is dat?

Ademruimte
We werkten onlangs met een team waarin de directeur ontslag nam. Na een paar weken leefde het volledige departement plots helemaal op, alsof er een ‘juk van hun schouders’ viel. Medewerkers namen terug meer verantwoordelijkheden, teamleaders zorgden dat de achterstand werd ingehaald, nodige beslissingen werden genomen, er werden nieuwe afspraken gemaakt en het team begon op een andere manier samen te werken.

‘Zeg maar wat we moeten doen’
Het vertrek van de directeur bracht een einde aan de Ouder-Kind dynamiek die doorheen de jaren was ontstaan.

Toen de directeur nog aan het roer stond en de touwtjes strak in handen hield, zagen we bij zijn medewerkers een ‘zeg maar wat we moeten doen’-mentaliteit. We hoorden tijdens onze gesprekken met zijn mensen opmerkingen zoals “het heeft geen zin er tegen in te gaan of eigen initiatief te nemen, want hij heeft toch altijd gelijk en hij vindt zijn manier toch de beste”. Dit gebeurt wanneer ‘Oudergedrag’ binnensluipt in de leiderschapsstijl. We zien dan een soort van ‘Kindgedrag’ ontstaan bij de medewerkers. Dit is een typisch ‘coping’ mechanisme.

Bij de medewerkers uitte zich dat in:

 • aangeleerde hulpeloosheid en alles willen aftoetsen,
 • klagen zonder concrete oplossingen voor te stellen,
 • het slachtoffer uithangen,
 • de kantjes er vanaf lopen,
 • deadlines niet halen en daarvoor uitvluchten verzinnen,
 • de schuld op een ander steken,
 • roddelen, enz.

 

De directeur ‘stimuleerde’ dit gedrag door:

 • zelfingenomen te zijn,
 • zijn manier de beste te vinden,
 • te micro-managen,
 • te controleren,
 • schijninspraak te geven,
 • zelf in te springen zonder hulpvraag,
 • overdreven druk te leggen
TA-slides-768x576

Mijn manager is (niet)mijn moeder, ik gedraag me (niet) als haar kind.
De impasse is echter dat Oudergedrag Kindgedrag stimuleert en omgekeerd.

Meer nog: hoe sterker het Oudergedrag, hoe uitgesprokener het Kindgedrag. De ene partij probeert door druk resultaten te behalen, de andere partij reageert door aan de druk te willen ontsnappen. De dynamiek houdt zichzelf daardoor in stand.

Soms zijn er medewerkers die in opstand komen door ook Oudergedrag te vertonen. Op dat moment proberen beide partijen hun gelijk te halen op basis van kracht, macht, manipulatie, eisen, dreigementen en kan het conflict verder escaleren. Daardoor stapte deze directeur op. Wij kregen de vraag om er terug een zelfredzaam team van te maken.

Het redmiddel
Een van de pijlers waar Notice the Difference! op werkt, is de relatie tussen de leider en het team.

Het doel van de interactie tussen de leidinggevende en de teamleden is een samenwerking die leidt tot resultaat, zelfontplooiing en een goede werksfeer.

Hoe pakten we deze case aan?

 1. We startten met het (management) team bewust te maken van deze dynamiek.
 2. We onderzochten wat deze dynamiek in stand hield en welke uitlokkende factoren ze konden verminderen.
 3. Tijdens team workshops leerden de medewerkers ‘omdenken’ en inzien dat ze meer invloed hadden dan oorspronkelijk gedacht. Het gevoel van onmacht en ‘vechten tegen de bierkaai’ (triggers voor Kindgedrag) verminderden en de goesting verhoogde om verantwoordelijkheid op te nemen. De teams gedroegen zich opnieuw als volwassenen.
 4. We werkten aan een (nieuwe) leider-team dialoog en trainden het team op assertievere communicatie en het bespreekbaar maken van tegenstrijdige belangen of prioriteiten.

 

Leer het zelf!
Wil je ontdekken hoe Ouder-Kind gedrag binnen teams en organisaties ontstaat en hoe je deze onproductieve gedragspatronen aan kan pakken?

Vul hier je gegevens in om een gratis download van een uitgebreid artikel te bekomen.

Jouw verhaal
Wil jij vertellen hoe het in jouw team of organisatie gaat en onmiddellijk ontdekken welke opties wij zien om dit aan te pakken? Klik dan op deze link en plan een 30-minuten videogesprek in.

Ontmoet ons live!
Op de Proeverijenbeurs in Affligem op 26 januari lichten we concreet toe hoe een scheefgegroeide dynamiek recht te trekken. Welkom!

Masterclass

Herontdek de Kracht van Teamwerk

Een zelflerende Masterclass voor leiders en HR-Professionals.

Aankomende 31 mei nemen we je mee op een unieke reis naar de kern van effectieve teamdynamiek. Onze speciaal ontworpen masterclass, “Teams On Track“, is jouw sleutel tot het ontgrendelen van het volledige potentieel van jouw team, waardoor je niet alleen de uitdagingen van vandaag aanpakt maar ook een fundament legt voor blijvende verandering.

Ben jij klaar om impact te hebben? Klaar om het verschil te maken?