Notice the Difference!

The new way of work: Waarom CEOs en HR directeurs het anders dienen aan te pakken

Slechts 13% van de Belgische werknemers is betrokken en tevreden over hun werk.

Ik ben geschokt door de bevindingen van de recente Gallup studie,  “The State of the Global Workplace 2023 Report” (1), die wereldwijd de stem van werknemers vertegenwoordigt en peilt naar hun betrokkenheid, motivatie en stress op de werkvloer.

Gallup schat in dat een lage betrokkenheid de wereldeconomie zo’n 8,8 biljoen dollar kost.

Het is zot om te zien dat slechts 13% van de Belgische werknemers zich betrokken en tevreden voelt in hun werk, wereldwijd slechts 23%.

Nog verontrustender is het feit dat maar liefst 72% (wereldwijd 59%) van hen zich niet betrokken voelt, in stilte afhaakt, de uren aftelt, slechts het minimum doet en weinig verbondenheid voelt met hun werkgever.

En het wordt nog erger: 15% van hen is zeer zichtbaar en luidruchtig (wereldwijd 18%) niét betrokken. Zij vertonen gedrag dat schadelijk is voor hun werkgever, dat de groepssfeer aantast. Ze klagen en zagen over het management, saboteren enzovoort.

Gallup schat in dat een lage betrokkenheid de wereldeconomie zo’n 8,8 biljoen dollar kost, goed voor 9% van het mondiale Bruto Binnenlands Product (BBP).

Het verschil in productiviteit tussen een betrokken en niet-betrokken medewerker kan gemiddeld oplopen tot 65%!

Dr. Prof. Herman Derycke berekende het verschil in productiviteit tussen een gemiddelde werknemer en een geëngageerde werknemer en kwam uit op 35-40%. Daarnaast presteerde de niet-geëngageerde werknemer die de kantjes er afliep dan weer 30% minder dan de gemiddelde werknemer. Als we dit doortrekken zou het verschil tussen een geëngageerde en een niet-geëngageerde werknemer oplopen tot 65-70%, wat een 2/3 FTE (Full Time Equivalent) betekent!

De echte kosten voor bedrijven

Als we ook zien dat volgens onderzoek van Harvard Business Review en de CEB Leadership Council 27% van de medewerkers hun baan verlaat vanwege een slechte teamsfeer en 38% door een slechte relatie met hun leidinggevende, dan is het duidelijk dat executives niet volledig beseffen hoeveel dit hen werkelijk kost. Ze zijn zo gefocust op de bottom line, omzet, kostenreductie en budgettering, dat ze het belangrijkste concurrentievoordeel – namelijk hun teams en de teamsfeer – niet voldoende aandacht geven.

It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage.

“Not finance. Not strategy. Not technology. It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful and so rare.” zegt Patrick Lencioni, die al meer dan 25 jaar werkt met executives van Fortune 500 bedrijven en de gekende bestsellers heeft geschreven “The Five Dysfunctions of a Team”.

Het is de teamdynamiek, teamsfeer en het onderlinge vertrouwen die het verschil maken. Veel bedrijven doen een individuele tevredenheidsbevraging en dat is zeer nuttig. Alleen ligt de focus dan op de medewerker, terwijl wij zien dat de omgeving waarin het individu werkt, vaak een veel grotere impact heeft op zijn tevredenheid. Zelfde medewerker, zelfde soort job, maar in een andere omgeving met andere dynamiek plaatsen, en het kan een heel ander verhaal worden. Dus niet het individu, maar de groep is bepalend.

En het goede nieuws? De juiste aandacht geven aan je teams is niet eens zo moeilijk.

De weg naar herstel: bouwen aan sterke teams 

Met een aantal cruciale inzichten in teamdynamiek, territoriale eigenschappen van de mens en vijf bouwstenen voor een effectief team, kan je je teams weer op de rails zetten.

Als je begint bij de top (bij jezelf?) geeft dit een aanstekelijke en voelbare verandering in de hele organisatie.

  1. Professioneel vertrouwen: cruciaal voor effectieve samenwerking. Professioneel vertrouwen betekent: ‘Ik kan op jou rekenen en jij kan op mij rekenen, en als ik iets niet weet of kan, zal ik het je vragen. En als jij het niet weet, zal ik je helpen, zonder commentaar.’
  2. Omarm conflicten: Leer openlijk feedback geven en ontvangen en verschillen uitspreken.
  3. Engagement stimuleren: Geef medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid en autonomie. Zorg dat zij hun eigen actieterrein kennen, kunnen managen, ‘verdedigen’ en optimaliseren. Dat kan pas écht wanneer de twee voorgaande bouwstenen in orde zijn.
  4. Verantwoordelijkheid nemen: Moedig verantwoordelijkheid nemen aan en spreek elkaar erop aan. Rekenschap belonen, niet erop afrekenen.
  5. Focus op gezamenlijk resultaat: Beloon en stimuleer teamresultaten boven individuele prestaties.

Zelf de verandering teweeg brengen: Met de juiste inzichten en tools kunnen executives en HR managers  aan de slag om hun teams & dynamiek te versterken en zo rechtstreeks impact te hebben op de individuele en collectieve betrokkenheid.

Neem zelf de leiding: actie voor executives

Jij bent als bedrijfsleider, executive, HR manager, niét afhankelijk van externe consultants om je teams terug op de rails te zetten en teamwork terug fun en productief te maken. De sleutel is gebruikmaken van de juiste kennis en opleiding. Zo wacht je niet  tot het al te laat is of erger nog, doe je niets in de hoop dat het wel zal beter worden – wat zelden vanzelf gebeurt.

Wij zien 2024 als een kantelpunt in deze neerwaartse trend. Onze missie is om hier het verschil te maken. Wij willen leiders zelf in staat stellen hun verborgen schat hun teams, terug productief en betrokken te maken. Notice the Difference! ontwierp i.s.m. Luc Limère “Teams on track” een ‘draaiboek’ om bedrijfsleiders, business managers en HR managers zelf de dynamiek, betrokkenheid en verbondenheid in hun teams te helpen verbeteren.

Het resultaat?

Met onze aanpak stijgt het engagement van uw mensen in een goed draaiend team gemiddeld tot 41%.
En het verschil in productiviteit bij een team dat (terug) geëngageerd is t.o.v. een slecht draaiend, niet-betrokken team kan dus oplopen tot 65%.
De cijfers liegen niet: wacht niet langer! 

Je ultieme concurrentievoordeel zit dus niet bij je strategie, je technologie, budget of marktaandeel, maar wel bij je teams. Daar zit het goud. Daar zit de significante winst op je bottom line. Verhoog de productiviteit, verlaag het personeelsverloop en verbeter uw bottom line door te investeren in de kracht van jouw teams.

(c) Elke Van Hooreweghe

(1) State of the Global Workplace 2023 Report, THE VOICE OF THE WORLD’S EMPLOYEES / https://www.gallup.com/home.aspx