Notice the Difference!

Blogs & Publicaties

Categorieën

Teams ontwikkelen

Competitive teamplay, say what?!

Is dat geen tegenstrijdigheid?! Een competitief iemand wordt vaak beschouwd als iemand die wil winnen, beter wil zijn dan de rest en die eigenbelang laat voor gaan op het teambelang.

Lees verder »