Notice the Difference!

Gezonde dynamiek, gemotiveerde teams!

In de realiteit van virtuele teams, transversale teams, cross-functionele teams en zelfsturende teams is het een steeds grotere uitdaging om goed op elkaar afgestemd te blijven en vlot samen te […]

Competitive teamplay, say what?!

Is dat geen tegenstrijdigheid?! Een competitief iemand wordt vaak beschouwd als iemand die wil winnen, beter wil zijn dan de rest en die eigenbelang laat voor gaan op het teambelang. […]