Notice the Difference!

World Café

Wat is een World Café?

Het WorldCafé is een methodologie om (grote) groepen mensen op een eenvoudige, effectieve en flexibele manier met elkaar in dialoog te laten gaan rond een bepaald thema. Het is een krachtige sociale technologie, gebaseerd op een aantal principes waarbij medewerkers op een verbonden manier echte en diepgaande conversatie met elkaar kunnen hebben over een thema dat voorligt. WorldCafé is meer dan een methode of proces, het is een manier van denken en samen-zijn gebaseerd op de filosofie van ‘conversational leadership’ (het gezamenlijk vanuit dialoog vormgeven aan een nieuwe visie). Echte cocreatie dus. Dergelijke conversaties zijn gebaseerd op de veronderstelling dat mensen alle wijsheid en creativiteit in zich dragen om zelfs de meest moeilijke uitdagingen aan te gaan.

Het is een werkvorm om een levendige gezamenlijke dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen.
Dit gebeurt door in kleine groepen van rond de vier tot vijf mensen rond een cafétafeltje bij elkaar te komen en over een of meer onderwerpen te praten die er echt toe doen in het leven, het werk of de gemeenschap van de deelnemers aan het gesprek. Deelonderwerpen en inzichten worden op de aangebrachte tafelkleden vastgelegd in collectief gemaakte mindmaps.
Na een ronde waarvoor minimaal 30 minuten wordt uitgetrokken wisselen de deelnemers van tafel waarbij de host van de betreffende tafel nieuwe deelnemers verwelkomt.
De host vat kort samen welke onderwerpen door de vorige groep zijn besproken, tot welke inzichten de groep is gekomen en welke vragen om nader onderzoek vragen.
De nieuwe deelnemers bouwen voort op de voorgaande gespreksronde en breiden de mindmap op het tafelkleed verder uit.
Na een aantal rondes worden de mindmaps op de muur gehangen zodat de deelnemers (in een pauze) kennis kunnen nemen van de resultaten van alle tafeltjes en proberen de hosts tot een synthese van resultaten te komen tijdens een plenaire terugkoppeling.
Elk thema waarbij cocreatie aan de orde is leent zich voor deze werkvorm. Belangrijk is dat er energie rond het thema bestaat.
Vrijwillige deelname is één van de sleutels tot succes.

Dit format is niet geschikt wanneer:

 • Het antwoord of de uitkomst al vastligt of wanneer je wilt sturen in een bepaalde richting
 • Enkel informatie wilt delen
 • Je gedetailleerde implementatieplannen wilt maken en/of taken wilt bepalen
 • Je minder dan 1,5 uur tijd hebt
 • De situatie zeer explosief is en de standpunten ver uit elkaar liggen
 • De groep minder dan 12 personen telt.

Goed om weten:

 • De kwaliteit van de vragen bepaalt de uitkomst en het succes van de conversaties. Hou de vragen simpel en duidelijk, energiegevend en nieuwsgierig en formuleer ze zo dat ze uitnodigen tot het ontdekken van nieuwe opportuniteiten.
 • Schets duidelijk de context.
 • De setting is erg bepalend voor de openheid en het vertrouwen die nodig zijn om mensen aan het converseren te krijgen. Creëer dus een open, ontvankelijke sfeer. Dit begint bij de uitnodiging en loopt
  door in de inrichting van de zaal. Voorzie creatief, stimulerend materiaal op de tafels (grote vellen papier, stiften en potloden om te doodlen tijdens de gesprekken), dit stimuleert het denkproces in zowel de linker- als de rechterhersenhelft.
 • Zet in alle communicatie en van bij de start de toon voor ontspanning en plezier, voor betrokkenheid en het leren en onderzoeken van nieuwe dingen.

Zeven principes voor het houden van een succesvol World Café:

 1. verduidelijk de context
 2. creëer een uitnodigende omgeving
 3. onderzoek vragen die er echt toe doen
 4. ieders bijdrage wordt aangemoedigd
 5. verbind de diverse perspectieven
 6. luister gezamenlijk naar inzichten en dieperliggende vragen
 7. deel de gezamenlijke ontdekkingen die geoogst zijn.

World Café guidelines

Masterclass

Herontdek de Kracht van Teamwerk

Een zelflerende Masterclass voor leiders en HR-Professionals.

Aankomende 31 mei nemen we je mee op een unieke reis naar de kern van effectieve teamdynamiek. Onze speciaal ontworpen masterclass, “Teams On Track“, is jouw sleutel tot het ontgrendelen van het volledige potentieel van jouw team, waardoor je niet alleen de uitdagingen van vandaag aanpakt maar ook een fundament legt voor blijvende verandering.

Ben jij klaar om impact te hebben? Klaar om het verschil te maken?