Notice the Difference!

Executive Coaches: hoe scheid je het kaf van het koren?

Enkele weken geleden zag ik een webinar van David Goldsmith, één van de grondleggers van coaching samen met David Peterson, Director of Executive Coaching and Leadership bij Google. Het gesprek ging over ‘Good to Great Coaching’, of hoe je de lat hoger kan leggen voor jezelf als coach, jezelf blijven uitdagen om meer en sneller blijvende impact te hebben. En dat triggerde me want hoe vind jij als coachee niet zomaar een goede coach maar diegene die je bij de essentie van jouw verhaal brengt?

Niet zomaar wat tips en tricks aanleren, niet op zoek gaan naar quick en dirty fixes maar duurzame verandering? Vorige zomer had ik de kans om een CFO te coachen. Hij wilde zijn impact in de organisatie vergroten. Hij vroeg tools (tips en tricks) maar kwam uit bij hoe hij connecteerde met de mensen in zijn team en met de andere leden van het directiecomité. Na 3 maanden getuigde zijn leidinggevende over de duidelijke verandering in de dagelijkse contacten en spraken medewerkers hem hier vol verbazing over aan. “Ik weet niet wat er gebeurd is, maar de interactie tussen ons ‘voor’ en ‘na’ is opmerkelijk!”

Een ICF-erkend coach is een eerste keurmerk. Maar zoek het alvast niet enkel in de opleidingen die de coach volgde. Vorig jaar volgde ik een meerdaags programma rond ‘Executive’ Coaching voor ‘ervaren’ coaches. Mijn verwachtingen waren hoog, mijn ontgoocheling groot. Het begrip ‘ervaren’ bleek zeer ruim genomen en de definitie van ‘executive’ had niets te maken met het executive niveau waarop mijn clienten functioneren. Ik kwam van een kale reis terug…

Greta-coach

Hoe herken je een ‘Great coach’?:

  • Bouwt snel een vertrouwensband met je op
  • Creëert de veiligheid om jezelf helemaal in vraag te stellen, kwetsbaar tot op het bot
  • Zet je aan tot diepe zelfreflectie, ook over die dingen in je leven die je liever toegedekt houdt
  • Maakt je beter bewust over hoe je functioneert en leeft
  • Inspireert je tot uitdagende experimenten om het anders te doen
  • Looft je zelden
  • Helpt je om inzichten en ervaringen met elkaar te verbinden en zo het groter geheel te zien
  • Is leergierig en heeft een brede bagage niet enkel op vlak van coaching maar ook op het vlak van psychologie, heeft inzicht in bedrijven en organisaties en blijft zichzelf hierin bijscholen en uitdagen
  • Jaren na het beëindigen van het coaching traject denk je nog steeds terug aan die bepalende momenten die voor altijd een steen hebben verlegd in jouw rivier

“The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and that we miss it, but that our aim is too low and we reach it’

Benieuwd hoe snel jij duurzame resultaten boekt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning via info@noticethedifference.be