Notice the Difference!

Leren met een acteur

Tijdens onze communicatietrainingen en workshops nodigen wij graag een professionele acteur uit van Klein Barnum die is opgeleid in praktijksimulaties. Dit geeft aan onze training een nog praktischere, interactievere en ervaringsgerichtere beleving die blijft beklijven. De deelnemers leren via eigen praktijksimulaties verschillende soorten gesprekken voeren zoals feedback, feed forward, moedige en gevoelige gesprekken. Ze leren hoe medewerkers aan te spreken op attitude en om te gaan met onverwachte situaties. Bovendien zien ze ook letterlijk wat de impact is van hun (non-)verbale communicatie op de ander. De acteur spiegelt als het ware het effect van hun communicatie. Indien de boodschap effectief gebracht wordt, ondervindt de deelnemer de positieve effecten van zijn gesprek, wat hem aanzet tot herhalen van dit gedrag in de toekomst.  Wanneer de communicatie niet doeltreffend verloopt, ondervindt de deelnemer aan den lijve de negatieve effecten van zijn communicatie, zoals misverstanden, onnodig uitweiden, boodschap die niet aankomt, weerstand, etc… en dit alles in een veilige leeromgeving.

Deelnemers getuigen soms jaren na datum nog hoe deze ervaring hun is bijgebleven en hen nog steeds dient in hun rol als leidinggevende of experten die veel moeten communiceren en onderhandelen.