Notice the Difference!

Appreciative Inquiry

In deze benadering gaan we ervan uit dat een systeem zich positief ontwikkelt, zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, en wat ze graag willen voor de toekomst.

Deze benadering werd ontwikkeld vanaf 1987 aan de Case Western Reserve University op het departement Organisational Behavior.
Systematisch onderzoek van sterktes doet verbinding groeien: het inspireert tot nieuwe beelden over de toekomst, én creëert energie om die toekomst waar te willen maken.

AI (= Appreciative Inquiry) helpt om de diversiteit aan kennis, deskundigheid en belangen te mobiliseren en te verbinden. Dit versterkt het Wij-gevoel.
Daardoor worden oplossingen ook gedragen door alle betrokkenen. Iedereen draagt immers, op zijn unieke wijze, bij tot het resultaat..

Wanneer wij deze benadering toepassen in bijvoorbeeld een teamdag dan komen n de loop van de dag de 4 stappen, Discover – Dream – Design – Deliver, achtereenvolgens aan bod. Binnen elke fase kiezen we specifieke, energiegevende werkvormen uit die

  • Verbinding creëren (met zichzelf en met de ander)
  • Denken, voelen en doen aanspreken
  • Plezier toelaten