Notice the Difference!

Hopes en Fears

Verandering gedragen krijgen in je team is niet altijd voor de hand liggend.

Enkele maanden geleden ging een coachee aan de slag met haar team nadat er een reorganisatie was aangekondigd, die het team danig zal impacteren.
Ik raadde haar aan om met deze werkvorm aan de slag te gaan en de bezorgdheden, zowel als de verwachtingen met betrekking tot deze reorganisatie boven de waterlijn te krijgen.
Het gesprek dat toen ontstond, bracht rust ondanks wat er nog dient te worden opgeklaard.

We kunnen je deze werkvorm ook van harte aanbevelen in tijden van verandering en onzekerheid: Hopes en Fears
Klik op de link om het proces te downloaden: Het proces van verwachtingen en bezorgdheden

In wat volgt, lees je een voorbeeld van hoe deze vorm nuttig kan zijn aan het begin van een teambuilding:

Elke was aan de slag met een team van application engineers die onderling in spanning zaten, onuitgesproken en niet ingeloste verwachtingen hadden naar elkaar, misverstanden ervaarden,
persoonlijkheidsverschillen, etc…
Na een korte warm up startte ze met deze Hopes & Fears oefening, beginnend met Hopes:

  • “Wat hoop je te bereiken met het team?
  • Wat wens je dit team toe?
  • Hoe zou je graag functioneren in dit team?

En daarna de Fears

  • “Wat is jouw grootste bezorgdheid?
  • Waar heb je schrik voor?
  • Wat als alles blijft zoals het nu is, welke gevolgen zou dit op termijn kunnen hebben?

De teamleden formuleerden eerst op post-its in stilte hun gedachten en kregen hiervoor voldoende tijd.
Daarna hingen ze hun post-its op de respectievelijke Hopes- of Fears-flipchart en ging Elke ze één voor één luidop teruggeven, gekoppeld daar waar ‘dubbels’ waren.
Hierdoor kwam het gesprek automatisch op gang.
Teamleden zagen dat, ondanks hun verschillen, veel identieke “Hopes” voorkwamen bij collega’s.
Deze realisatie schiep onmiddellijk een band: “We verlangen hetzelfde!”.

De tweede realisatie was dat er ook veel “Fears” zaten in de groep en het team was blij deze te mogen uitspreken.

Meteen lag alles op tafel wat er leefde. Deze twee inzichten creëerden een veranderende mindset in het team, nl. van ‘vastzitten in’ naar ‘er is iets mogelijk’ en ‘we willen dezelfde richting uit’. Bovendien schiepen ze verbinding; “ik zit hier niet alleen mee”.

Of hoe een oefening van 40 minuten een groot effect kan hebben.

Masterclass

Herontdek de Kracht van Teamwerk

Een zelflerende Masterclass voor leiders en HR-Professionals.

Aankomende 31 mei nemen we je mee op een unieke reis naar de kern van effectieve teamdynamiek. Onze speciaal ontworpen masterclass, “Teams On Track“, is jouw sleutel tot het ontgrendelen van het volledige potentieel van jouw team, waardoor je niet alleen de uitdagingen van vandaag aanpakt maar ook een fundament legt voor blijvende verandering.

Ben jij klaar om impact te hebben? Klaar om het verschil te maken?