We hire smiles!

Observaties van collega Elke in Texas, USA:

‘We hire smiles’ staat op een groot bord bij de ingang van een Texaans cateringbedrijf.

Mijn nieuwsgierigheid is meteen geprikkeld!  Het blijkt een uitnodiging om kandidaten te werven voor sollicitatie.

“Wij zoeken mensen die lachen, die zich goed voelen op het werk en dat uitstralen.  Mensen die in onze diensten geloven en dit willen overbrengen op klanten.”  De advertentie vervolgt: “Wat wij je bieden is een aangename, collegiale werkomgeving met veel licht, ruimte en flexibiliteit”   Ik denk meteen: ‘hmmm, dus geen donkere ‘cubical’ van 2 op 2 m²?’   En het gaat verder: “mogelijkheid tot thuiswerk; free lunch, fruit & veggies; uitgebreide gezondheidsverzekering mét ‘dental insurance’ (nvdr big thing hier in Amerika); nimble and interactive technology that helps you to get your job done in a blink of an eye.”  Dus snelle, lichte informatica tools, geen log SAP of CSOD-systeem…   Meer details rond voordelen en job beschrijving waren via QR-code online te vinden, alsook een filmpje waar een medewerker zijn toekomstige collega toespreekt – met de glimlach natuurlijk.

Nu heb ik zelf 10 jaar in Talent Management, Acquisitie en Employer Branding gewerkt, en ik ken de uitdagingen van heel wat bedrijven op dit vlak: Hoe kan je de juiste mensen aantrekken, het juiste talent vinden, ervoor zorgen dat mensen ‘goesting’ hebben om voor je bedrijf te werken?  Eens aangeworven wil je graag dat ze blijven, dat ze tevreden bijdragen aan een goeie sfeer en productie en dat ze vooral hun volle potentieel inzetten en ontwikkelen.

Ik weet ook dat veel van deze bedrijven al heel wat hebben geïnvesteerd in ‘the war for talent’ en ‘employee engagement’ en dat deze, goedbedoelde en vaak dure, investeringen niet altijd hebben opgebracht waarop was geanticipeerd.

Employee Experience

Jacob Morgan (gerenommeerd spreker en auteur van ‘The Employee Experience Advantage’ en ‘The future of Work’) verkondigt hier in de VS al een paar jaar dat niét ‘Employee Engagement’ noch ‘Employer Branding’ de oplossing is tot het succesvol werven en behouden van de juiste medewerkers, maar wel de ‘Employee Experience’.  Hij stelt dat wanneer je medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen op de werkvloer, kunnen groeien en bloeien, ze maar al te graag hun arbeid aan jouw ondernemingsdoel verbinden.  Die Employee Experience wordt ervaren bij het gelijktijdig invullen van een aantal criteria:

  • dat gaat om samen een duurzame werkomgeving creëren waar het aangenaam werken is,
  • waar je als medewerker het gevoel hebt bij te kunnen dragen aan een groter geheel, bij voorkeur eentje met een maatschappelijke meerwaarde
  • waar je een handige en top-nodge technologie ter beschikking hebt ter ondersteuning van je werk,
  • waar je werkcultuur en je managers als éérste focus hebben om hun medewerkers en collega’s uit te dagen en op een hoger niveau van functioneren te brengen

En dan kom je in deze kleine stad in het grote Texas, een aankondiging tegen die net daarop appelleert!  Een bedrijfje met begrip van wat nu echt het verschil maakt voor medewerkers.

Wij ervaren dagelijks bij onze klanten van Notice the Difference! hoe je bijdraagt aan een empowering, open werkcultuur door je leidinggevenden te ontwikkelen zodat zij op hun beurt hun medewerkers succesvol laten groeien en openbloeien.  Wat zich uiteraard op iets langere termijn vertaalt in het succes van jouw organisatie.  In onze leiderschapstrajecten zetten we net daarop in; ‘hoe connecteer ik met mijn mensen, hoe hun potentieel ontdekken en inzetten, hoe feedback geven die ‘goesting’ geeft, hoe die werkcultuur creëren waar mensen elkaars noden en belangen begrijpen, bouwen op elkaars sterktes en compenseren voor elkaars zwaktes’.

Dat is meteen de sleutel van ons ‘Leadership Essentials’ ontwikkelingstraject.  En zo willen wij graag bijdragen aan een werkwereld die wérkt.