Veerkracht in een VUCA-omgeving

Ontwikkeltraject

Veerkracht in een VUCA-omgeving

Ons uitgangspunt:

Meer Flow > meer bevlogenheid > meer veerkracht op de werkvloer > meer productiviteit

In onze aanpak zijn drie stappen voorzien (zie hieronder):

Facts!

 • Bevlogen medewerkers zijn 12% meer rendabel en 18% meer productief (bron Gallup)
 • Ze doen hetzelfde werk dus in minder tijd (bron William Schaufeli)
 • Bevlogenheid is de grootste voorspeller van flow en flow is een accelerator voor veerkracht (bron Mentaal Kapitaal, Elke Geraerts)
 • Hoe meer flowmomenten hoe productiever iemand wordt (Bron Csiksentmihaly)
 • Bevlogenheid is het beste antidotum tegen burn-out (bron Stop Burn-out,Luk Dewulf)

Je intern kompas scherp stellen: mijn koers

Doel?

Wie contact kan maken met zijn intern kompas zal veerkrachtig kunnen omgaan met de druk en uitdagingen van de VUCA-wereld. Want bewustwording leidt tot sterkere keuzes. We leggen bloot welke zuurstof ieder nodig heeft om een bruisende bijdrage te leveren aan het team en dus de organisatie. Hiervoor zetten wij het Keuzekompas in.

Hoe?

 • Collectieve Warming-up en kick-off
 • Individuele bewustwording via oefeningen, gecombineerd met verdiepingssessies met een coach
 • Teamsessie: visualiseren van individuele missie of droom en koppeling aan team purpose

Individu en team: de koers van mijn team

Doel?

Groepsleden worden uitgenodigd om hun individuele inzichten bespreekbaar te maken zodat elkeen in flow kan bijdragen.

Hoe?

 • Workshop Verbindend communiceren: we leren communiceren vanuit de eigen behoefte en met respect en veel begrip voor de ander en zijn behoefte. Zo met elkaar leren praten is de lijm van het team. Weg van het ego en het oordeel, verbonden met zichzelf en geconnecteerd met de collega’s.
 • Teamsessie: we leggen alle puzzelstukjes bij elkaar en zoeken naar de beste vorm om het team full force te organiseren. In deze sessie versterken we de teamcohesie door vanuit purpose, gezamenlijke en persoonlijke doelstellingen afspraken te maken. Boetseren we het werk anders? Werken we met rollen? En wat met het werk waar niemand energie van krijgt? We maken het concreet en stappen buiten met een stevig plan van aanpak en heldere afspraken.

Op koers blijven: Veerkracht bewaken

Doel?

In onze kennismaatschappij wordt ons brein overbevraagd. Mentaal fris blijven is belangrijk om energiek en veerkrachtig te blijven. We leren hoe dat brein van ons precies functioneert en hoe we het kunnen optimaliseren. Want een gezonde breinhygiëne leidt ook tot meer creativiteit. En da’s in onze VUCA-wereld een onmiskenbare troef.

Hoe?

 • Eéndaagse workshop
 • Hoe werkt mijn brein?
 • Hoe doe ik het de das om? Hoe herken ik stoorzenders?
 • Hoe kan ik het optimaliseren?
 • Wat kan ik concreet zelf doen? Hoe kunnen collega’s helpen? Welke afspraken maken we collectief?

Verwacht je aan prikkelende inzichten en praktische tips. Je stapt buiten met een haalbaar actieplan om je brein te boosten.

Why? Because…

You will notice the difference

 • Wij zijn coaches. Wij hebben een passie voor mensen en dromen ervan onze klanten dichter bij hun volledige potentieel te brengen
 • Wij zijn sterk in het creëren van spannende veiligheid: we nodigen uit tot zelfexploratie,  laten ervaren wat het betekent om in je kracht te staan en staan klaar wanneer het spannend wordt
 • We zetten als vanzelf een systemische bril op. We blijven dus niet aan de oppervlakte symptomen bestrijden. We duiken in de onderstroom en nodigen mensen uit om samen met ons te duiken in zichzelf, hun team, hun organisatie
 • Alles wat we doen is erop gericht duurzame verandering mogelijk te maken en meer zuurstof te brengen.Zuurstof geeft energie. Energie x toewijding = bevlogenheid
 • We passen beproefde methodieken toe en geven er onze eigen ‘touch’ aan
 • We werken altijd op maat: we bekijken samen wat jouw medewerkers nodig hebben en werken daarrond sluitende interventies uit, van klein tot groot