Nadja Talpaert

Hallo, ik ben Nadja …

een warme en tevens nuchtere en doelgerichte business coach, die confrontatie en bevestiging naadloos aan elkaar weeft. Mijn pertinente vraagstelling en doelgerichte confrontatiestijl dragen bij tot een versnelde bewustwordingen zelfontwikkeling.

Ik leef bij de overtuiging dat elk moment de opportuniteit inhoudt om een verandering in je leven aan te brengen en dat je daartoe ook alle sleutels in je draagt. Soms helpt het echter dat je beroep kan doen op een professionele challenger die de kanteling expliciteert en bespoedigt binnen een veilig kader.

Mijn persoonlijke carrière-pad zowel in business als in HR laat me toe om me snel in te leven in zeer uiteenlopende business omgevingen en problematieken. Ik combineer een brede ervaring in leidinggeven en in consulting met meer dan 20 jaar ervaring in individuele business coaching. Rode draad doorheen alles is mijn liefde voor mens en paard. Verder heb ik een specialisatie in executive coaching, team coaching (Systemic) Horse Assisted coaching en stress-en burn-out coaching.

Als gecertifieerd Systemisch Paardencoach zet ik het paard, wanneer gepast, in als spiegel voor het gedrag, handelen en de innerlijke houding van de coachee. Paarden geven als geen ander onmiddellijk, vanuit een zuivere intentie en onverbloemd weer welke impact jouw handelingen, gedragingen en houding teweegbrengen bij anderen, zonder daarover te oordelen. Aan de hand van gerichte interventies laat ik je samen met Gin graag ervaren wat werkt en hoe dingen anders kunnen en vooral wat het kan opleveren voor jezelf, je medewerkers, je leidinggevende en andere belanghebbenden in je professioneel of persoonlijk leven wanneer je leiding geeft vanuit je eigen krachtige kern, jouw authentieke zelf.

Tevens onderzoeken we samen welke andere systemische elementen spelen in je omgeving, team, relaties… en wat er nodig is om deze vlottend te krijgen. Gin komt meteen bij de essentie en geeft aan waar het bij jou over gaat, zonder woorden en opnieuw zonder oordeel. Aan jou de uitnodiging om met deze inzichten aan de slag te gaan… Wij zorgen voor een veilige en constructieve leeromgeving, gericht op doorleefde en dus blijvende inzichten en resultaten.  Hier lees je meer over onze aanpak in horse-assisted coaching.

Samen met Dr. Annemieken Van Reepingen schreef Nadja Talpaert het boek ‘Komt een paard in de boardroom – wat paarden kunnen vertellen over leiderschap’, Lannoo Campus, 2020. In dit boek delen paarden hun bijzonder krachtige formule om als leider te floreren en te groeien, zowel in je persoonlijke als je professionele leven. Aan de hand van  anekdotische voorbeelden van leiders uit het bedrijfsleven en de non-profit sector, vertellen de paarden hoe zij het leiderschap van mensen ervaren.

Download gratis het eerste hoofdstuk of bestel jouw exemplaar op www.komteenpaardindeboardroom.be 

De vraag waar ik zelf mee aan de slag ben momenteel is hoe ik al de verschillende passies in mijn leven kan samenbrengen en integreren in een nieuw evenwicht en welbevinden dat rust in de beweging creëert voor mezelf, cliënten en mijn omgeving.

Socials