Pick one thing and do it well

Observaties van collega Elke in Texas, USA:

Al een tijdje woon ik in de States en verdeel ik mijn tijd tussen Texas en Brussel. Als er iets is wat mij opvalt in het Amerikaanse bedrijfsleven dan is het wel dit motto: pick one thing and do it well!
Het valt me op dat een organisatie zich hier vaak toespitst op iets wat ze heel goed kan om dat dan perfect maken en vervolgens het ‘perfecte’ efficiënt te maken. Ik zie dat medewerkers een heel duidelijke beschrijving hebben van hun rol en verantwoordelijkheden en niet van hun takenpakket.  Ze weten bij wie ze voor wat terechtkunnen. Ze weten wat ze zelf mogen opnemen en wat (nog) niet. Ze weten wat hun actieterrein is waarover ze zelf mogen beslissen en binnen welke grenzen zij autonomie en zeggenschap hebben. Ze weten waarover ze een mening mogen over hebben en waarover niet (openlijk).

Nu zou je kunnen denken dat dit mogelijk beperkend werkt, initiatief fnuikt en ondernemerschap in de weg staat. Het tegendeel blijkt waar. Ik wou weten waarom. Mijn ‘fieldwork’ leverde dit op:

Alles draait om 2 essentiële dingen, eigen aan de mens: zijn drang naar territorium en naar expansie.

Ik maak dit graag duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Stel dat jouw rol is:  het aantrekken van talent in je organisatie, dan weet je je plek in deze organisatie. Dan weet je dat je eerste lijn bent, op de grens van buitenkant en binnenkant. Dan weet je dat je het eerste gezicht en uithangbord bent van de organisatie, dat jouw rol is te rekruteren, te selecteren, aanbevelingen te doen, opvolging en relaties met buiten en binnen te beheren. Dat is je actieterrein. Wat je terrein niet is, is de finale beslissing maken voor de business, beslissen over het budget van PR of éénzijdig bepalen wat ‘fit’ in de organisatie betekent.  De taken die de rol omvatten kunnen echter variëren.

  • ‘Getting the job done’ is wat van jou wordt verwacht en daartoe neem je binnen de grenzen van je rol (territoriumafbakening weet je wel) alle nodige initiatieven. Zo worden ondernemerschap en accountability gestimuleerd.
  • ‘You cover your bases’ – ‘you got it’ betekent dat je je terrein helemaal inneemt, dat je doet wat nodig is om je rol zo goed mogelijk te vervullen, dat je ondernemer bent op je eigen terrein, dat je verantwoordelijkheid neemt van A tot Z en dat mensen bij je aankloppen wanneer iets tot ‘jouw territorium’ behoort.

Als ik dit vergelijk met sommige ervaringen in Belgische bedrijven, dan lijken Belgische (Europese?) bedrijven het vaak nog anders aan te pakken: dan zie ik medewerkers met ‘functieomschrijvingen’ (wat meestal een opsomming van taken blijkt) die in werkelijkheid van alles en nog wat doen, behalve dat waarvoor ze initieel werden aangeworven.  Of ik zie medewerkers wiens plek niet duidelijk is, die duizend en één dingen doen, in spreidstand staan en constant op elkaars terrein komen. Managers die verdrinken in uitvoerende taken en onvoldoende komen tot hun beherende taken. Ik zie medewerkers die 3 actieterreinen tegelijkertijd krijgen terwijl ze niet één ervan helemaal beheersen.  Dit geeft onrust. En stress. Dit geeft geen goesting om je nek uit te steken. In tegendeel: overlevingsdrang en paraplu’s trekken zijn er vaak symptomen van. Je wil het kost wat kost goed doen, maar het is niet altijd duidelijk genoeg wat ‘goed’ is.

“Pick one thing en do it well”. Focus geeft rust en goesting in excellentie. Je durft zelf beslissingen en initiatief nemen omdat je weet welk deel je bent van de grote ketting. En doe je iets goed, dan weet men ook dat jij het deed. De erkenning van elkaars terrein en de ‘interconnectedness’ lijken vrij groot. Ik hoor hier op de werkvloer vaak zeggen “we all need each other, I couldn’t do my job without you doing yours”.

Het is hier in Texas verre van perfect. Mensen werken te veel uren, hebben minder vakantie en hun grote loyaliteit naar hun werk toe, geeft nadelen voor hun gezin. Hier zonder job vallen, is dramatisch, want het sociale vangnet is veel kleiner.

Maar wat wel waarderend werkt, is de duidelijkheid over je rol en hoe ‘a job well done’ er uit ziet. Wat wel werkt, is de focus op één ding, één terrein, dit zo goed mogelijk doen en dit telkens efficiënter maken. Daar kunnen wij misschien nog iets van leren?