Ons verhaal

 

Vanaf dag 1 maakt Notice the Difference! het verschil door in elke interventie -individuele coaching, team coaching, intervisie, training, zelfs een ‘gewoon’ klantencontact -mensen uit te nodigen om niet alleen vaardigheden aan te leren maar ook dichterbij zichzelf te blijven, te reflecteren over eigen overtuigingen, te vertrekken vanuit sterktes en goesting. Mensen in organisaties inspireren om te ontdekken hoe zij op hun unieke manier kunnen bijdragen, dat is de echte betekenis van Notice the Difference! Het klantenbestand breidt nog steeds uit, in de breedte en in de diepte: meer klanten willen met ons in zee gaan en bestaande klanten doen een beroep op ons voor steeds bredere thema’s. Het resultaat? Langdurige partnerships waarin we samen kunnen groeien.

 

We kijken beiden naar mensen vanuit kracht, verbinding en mogelijkheden en geloven dat daar de sleutel ligt voor succesvolle organisaties die klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. We stellen onszelf (en elkaar) steeds opnieuw in vraag, scholen ons voortdurend bij en zijn met vallen en opstaan een levend voorbeeld van dicht bij onszelf blijven met de nodige verwondering van wat er dan allemaal mogelijk is. Bovenal, we geloven rotsvast in eenzelfde droom die we hebben neergezet voor Notice the Difference!

 

Dat kunnen we alleen vanuit een sterke verbondenheid met onszelf en met onze klanten. Wij willen bijdragen aan organisaties (en dus een wereld) die vertrekken van het geloof in hun mensen in al hun mens-zijn. We vertalen dit door steeds te werken vanuit de volgende waarden:


Professionaliteit

Onder professionaliteit verstaan wij congruentie, bescheidenheid en moed. Wij zijn rechtuit, transparant en expliciet over wat we wel en niet kunnen en op welke manier we een antwoord zullen bieden op je vraag. Waar nodig zoeken we andere specialisten om ons daarbij te ondersteunen.


Commitment

Wij gaan prat op de hoge eisen die we stellen aan ons werk. Dit vertaalt zich in een aantal concrete gedragingen die je van ons kan verwachten: wij komen onze afspraken tijdig na, we doen wat we beloven en we investeren in onszelf door onze talenten steeds verder te verdiepen en verbreden.


Echtheid

We zijn wie we zijn en we zijn niet beschaamd om onze eigen ervaringen, levenslessen en worstelingen te delen. Enkel op deze manier kunnen we anderen ook uitnodigen om te reflecteren en zichzelf beter te leren kennen om krachtige leerervaringen op gang te brengen.


Verbondenheid

Wij geloven in de kracht en toegevoegde waarde van een sterke verbinding met elkaar, met onze klanten en met andere spelers op de markt. Dit betekent dat het geheel groter is dan de som van de delen.


Goesting

Vanuit de goesting, de passie en energie om leuke projecten vast te nemen en nieuwe wegen te exploreren, wakkeren we het vuur in anderen aan. Waarschuwing: onze gedrevenheid werkt vaak aanstekelijk. 🙂


Dankbaarheid

Vanuit dankbaarheid voor alle kansen die zich in ons leven aanbieden, zetten wij graag onze talenten in ten dienste van de bredere maatschappij. Zo neemt elk van ons concrete engagementen op in het maatschappelijke veld. Dit past voor ons beter dan donaties.