E-intervisiecoaching in Coronatijden

We leven in uitdagende tijden. Voor wie aan de slag bleef, is het hollen van de ene online-meeting naar de andere, vaak zonder koffiepauze, zonder de informele babbels op weg naar een vergadering, zonder de reflectietijd in de wagen of op de trein Voor wie het professionele leven tijdelijk op pauze staat, is het plots fulltime ouder zijn, of eenzaam tegen jezelf aanlopen in een voor de rest leeg huis, of meer dan ooit ruimte hebben om te sporten, creatief te zijn, bij te leren, … Ook op emotioneel vlak brengt dit heel wat met zich mee.

Initiatieven als training, intervisie, off-sites of co-creatiemomenten werden afgelast of uitgesteld naar een niet nader bepaalde datum. En het lijkt erop dat dit nog even zal duren.

En toch is intervisiecoaching misschien net nu wel echt aan de orde!

Wat is Intervisiecoaching?

Intervisiecoaching gaat over het ontwikkelen van het leervermogen van je medewerkers, teams en dus je organisatie. Intervisiecoaching helpt je om je team professioneel te ondersteunen, vragen te stellen, te analyseren en te adviseren. We starten met een concreet professioneel vraagstuk ingebracht door 1 van de deelnemers en herkenbaar voor anderen.

Intervisiecoaching biedt een groep medewerkers de opportuniteit te leren van elkaar aan de hand van een brandend actuele situatie waarmee ze worden geconfronteerd.

En die zijn er nu meer dan ooit!

Nu we allemaal keihard gedwongen worden het anders te doen, riskeren we soms ook het houvast te verliezen en steekt twijfel vaker dan ooit de kop op. Intervisiecoaching met gelijkgestemden kan terug ‘bouwen aan vertrouwen’.

E-intervisiecoaching

Het online-gebeuren is hierbij geen drempel. Net voor we de laatste dag hadden gepland van onze opleiding tot intervisiecoach die we samen met HRD Academy jaarlijks verzorgen, gingen we in lockdown. Nadat we even de kat uit de boom keken rond de duur van deze uitzonderlijke situatie, besloten we om van de nood een deugd te maken en onze laatste opleidingsdag, die vooral gericht is op oefening, om te zetten naar 3 e-intervisies. Sommige deelnemers sprongen al enthousiaster op de kar dan anderen maar aan het einde van de eerste sessie was iedereen het er volmondig over eens; “Dit werkt en biedt een prima alternatief wanneer je om welke reden dan ook, niet fysiek samen kunt komen. Tools als Zoom laten voldoende ruimte om echt in te checken bij elkaar en tijdens 1 uur à 1,5 uur samen een concreet vraagstuk verder uit te diepen.

Als procesbegeleider zullen we nét iets meer waken over de methode en timing en nog meer uitnodigen om ondanks het online werken toch elke deelnemer actief te laten deelnemen en ook emoties te benoemen.

We bezorgen op voorhand een leidraad met timing als houvast en contacteren elke deelnemer afzonderlijk voor een korte intake. Zo is de procesbegeleider al met elke deelnemer geconnecteerd en is de technologie minder een drempel.

Tijdens deze e-intervisiecoaching maken we gebruiken van een virtueel whiteboard waar alle deelnemers zicht op hebben en werken we met video zodat iedereen ook ten volle aanwezig kan zijn.

Voel je de nood om even te vertragen met een groep collega’s, even stil te staan bij een bepaalde case en advies te krijgen van je collega’s zodat je door de bomen het bos weer ziet? Neem dan contact met ons op via info@intervisiecoaching.be