Coaching: hype of blijver?

De coachingvlag dekt vele ladingen. Velen voelen zich geroepen: voor elke uitdaging in het leven lijkt wel een coach te bestaan. Google geeft een slordige 452.000.000 hits bij het woord ‘coaching’ en as we speak waarschijnlijk alweer een pak meer. Hoe onderscheid je in dat onmetelijke bos nog de bomen?  Wij willen niet pretenderen de wijsheid in pacht te hebben. We leggen je wel graag uit met feiten, cijfers en ervaringen hoe wij coaching aanpakken. Zodat jij kan beslissen of onze manier bij jouw organisatie past. Nieuwsgierig?

Hoe het begint…

Wanneer bij ons een coachingvraag binnenloopt zullen wij deze vraag altijd samen met de verschillende betrokken partijen uitdiepen om te verkennen of coaching inderdaad een antwoord kan bieden op de verwachtingen en of een individuele aanpak het meest aangewezen is.  Een absoluut startpunt voor een succesvolle begeleiding is steeds de alignering rond de verwachte outcome over alle betrokkenen heen, met andere woorden: hoe zal de ideale situatie eruit zien op het einde van het traject?  De kwaliteit van de ontwikkelingsdoelstellingen die bij aanvang gesteld worden, en de omschrijving van het zichtbare gedrag dat zal voorvloeien uit de gewijzigde inzichten en aanpak, zijn immers dé voorwaarde voor het meten van het behaalde resultaat.

Hoe weet je dat het werkt?

Meten is weten. Daarom gaan we systematisch op zoek naar manieren om het effect van onze interventies op korte en lange termijn vast te stellen.  Dat is niet voor de hand liggend in een domein waar de meeste objectieven niet kwantificeerbaar zijn en sommigen nog steeds kampen met de overtuiging dat coaching ‘fluffy’ zou zijn.

Het meten van de opbrengst van de investering in coaching start bij het expliciteren en documenteren van de ontwikkelingsobjectieven. Hoe duidelijker bij aanvang het beoogde doel van het traject is en in welke indicatoren deze zullen worden veruiterlijkt, hoe makkelijker het is om op het einde van het traject te checken of deze ook daadwerkelijk werden behaald.  En indien niet, hoe dat komt of wat er nog dient te gebeuren om deze vooralsnog te kunnen realiseren.

Geïnspireerd door de research van Lisa Ann Edwards, Jack J. Phillips & Patricia Pulliam Phillips meten we de relevatie, de leercurve en toepassing van de nieuwe inzichten, evenals de business impact die coachee en/of leidinggevende ervaren.  Om te vermijden dat alle betrokkenen op het einde van het traject voor onaangename verrassingen komen te staan voorzien wij halverwege een informeel contactmoment waarbij we aftoetsen hoe de beleefde evolutie er vanuit alle perspectieven uitziet.  Eenduidige verwachtingen die op elkaar worden afgestemd bieden meer kans op succes in het behalen ervan.  Het klinkt evident en tegelijk merken we dat dit nog geen standaardpraktijk is in onze sector. Meer dan 20 jaar ervaring leert ons dat 95% van alle coachingstrajecten die we in het verleden reeds hebben begeleid (samen goed voor meer dan 10.000 uren coaching), positief worden geëvalueerd op het einde.  Dat betekent dat bij afsluiting van het traject met de coachee, coach, leidinggevende en/of HR-verantwoordelijke geoordeeld wordt dat de vooropgestelde objectieven met succes werden gerealiseerd en dat men een wezenlijk verschil merkt in het handelen van de coachee ten opzichte van de start van de coaching.

The shift in the room

Een andere belangrijke parameter is wat wij, naar anologie met Peter Hawkins,  de ‘Shift in the room’ noemen: specifieke aha-momenten die de coachee tijdens de coachingsessie beleeft en die bepalend zijn voor zijn of haar verdere loopbaan, misschien wel  het leven.  De ‘frank’ die valt, als het ware… Je merkt het als coach in het hele wezen van je coachee wanneer alle puzzelstukjes in elkaar vallen en een verhelderend inzicht binnenkomt en door de intensiteit onmiddellijk verankerd wordt in zijn/haar diepste binnenste.

‘If the shift doesn’t happen in the room, it doesn’t happen at all’ (Peter Hawkins).

Als coach gaan we op zoek naar dat goud tijdens de coachingsessie zelf met behulp van NLP, visualisatietechnieken, transformationele coaching, systemisch opstellingswerk, paarden, …  Zo liep ik recent in de gangen van een bedrijf een coachee tegen het lijf, wiens traject al enkele jaren geleden is.  Onmiddellijk verwees hij naar dat ene moment in de paddock met mijn paard Tonic, de inzichten die hij daaruit had meegenomen en hoe hij zich deze nog steeds voor de geest haalt wanneer hij een moedig gesprek met voeren met één van zijn medewerkers of kinderen.  Of die ene coachee die op dat specifieke moment in mijn zeteltje voor altijd de relatie met zijn leidinggevende positief veranderde.

Voor de blauwe energie: feiten, cijfers, bewijsmateriaal!

Cijfers en studiemateriaal onderbouwen onze ervaringen. Zo bevroeg ICF  (International Coach Federation) in zijn recentste bevraging (2018) de impact van coaching in doeltreffende veranderingstrajecten in vergelijking met een aantal andere ontwikkelingsinitiatieven die bedrijven in dat kader opzetten. Onderstaande grafiek spreekt boekdelen:  diverse vormen van coaching worden ervaren als het meest doeltreffend in het behalen van de vooropgestelde veranderingsobjectieven.

Een andere studie van ICF (Global Customer Awareness Study, 2017) toont aan dat de opbrengst van coaching zich hoofdzakelijk situeert in het domein van verbeterde communicatievaardigheden (42%), gevolgd door toegenomen zelfvertrouwen en eigenwaarde (40%) en gestegen productiviteit (39%).  Dit alles resulteert in 88% algemene hoge tevredenheid van de bevraagden over hun coachingsbeleving.

Tot slot: gevraagd naar de mate waarin ze coaching zouden aanraden aan collega’s of vrienden, blijkt 29% deze kans zeer hoog in te schatten en nog eens 55% hoog. Slechts 15% zou dat niet doen. De cijfers van deze wereldwijde bevraging sluiten daarin mooi aan bij de ROI-evaluatie die wij de laatste 6 jaar van onze coachees vragen.

Meer lezen over onze aanpak: klik hier.

Vragen over coaching? Onderzoeken hoe coaching jouw organisatie kan vooruithelpen? Aarzel niet en neem contact met ons. We staan je graag met raad en daad bij, luisteren aandachtig naar je vraag en zoeken samen naar de beste aanpak.