Coach Désirée houdt van spelen… en coachen

Coach Désirée houdt van spelen… en coachen

The opposite of play is not work it’s depression (Brian Sutton-Smith)

Désirée vertelt:

“Nadat ik in 2010 het bedrijfsleven vaarwel zei en mijn eerste opleiding tot coach aanvatte, combineerde ik dat met consultancy opdrachten in marketing. Het viel me op dat tijdens vergaderingen teams zelden eensgezind waren en er nauwelijks naar elkaar geluisterd werd. Achteraf kwam er dan iemand nog zijn “zeg” doen aan mijn bureau, wat vaak erg waardevol bleek. Nochtans leerde ik als coach dat vertragen net zou helpen te versnellen achteraf.

Ik ging op zoek naar een tool die zowel rationeel als intuïtief kan ingezet worden.  En toen kwam ik dit beeld tegen:

The lonely man : Er is er altijd eentje die net niet zegt wat hij denkt, maar wellicht een zeer waardevolle bijdrage kan leveren…”

Zo kwam Désirée op het spoor van  LEGO® SERIOUS PLAY®. Ideale mix: Désirée houdt van spelen en speelsheid, dingen licht maken EN resultaten boeken, samen vooruit gaan. En dus trok ze enige jaren geleden naar het Verenigd Koninkrijk om er opgeleid te worden tot volwaardig LEGO® SERIOUS PLAY®  – facilitator.

Onderzoek heeft aangetoond dat spelen positieve gevolgen heeft op onze gezondheid, geluk, intelligentie, creativiteit, aanpassingsvermogen,… LEGO® SERIOUS PLAY® is een innovatieve, ervaringsgerichte methode gericht op de verbetering van prestaties in de werkomgeving en de begeleiding van innovatieve processen. Via het spel versterken we ons gevoel van verbondenheid en betrokkenheid. En het is nog plezant ook!

De achterliggende waarde van de methode is het geloof in het potentieel van mensen gekoppeld aan het geloof dat iedereen in een organisatie kan bijdragen aan de discussie, de oplossingen en het resultaat. En laat dat net zijn waar ook Notice the Difference! voor staat. Wij brengen immers graag zuurstof in jouw organisatie of team, vanuit ons onwrikbare geloof in het potentieel en de kracht van mensen.

Beter dan een externe consultant, die na 3 maanden een rapport schrijft dat een verzameling van kennis uit uw eigen organisatie is, toch?!

Een klant uit de sector van HR-Services kan er alvast van meespreken: het bedrijf wilde de cohesie in het team versterken en stond er voor open om dit via LEGO® SERIOUS PLAY® te faciliteren.  Hierbij ontdekten teamleden dat er competenties in de kluis bleven liggen. Competenties die ze in hun privéleven van nature inzetten waren totaal afwezig in het teamleven, waar ze nochtans zeer welkom waren. Deze inzichten waren zeer waardevol voor het team! Een waarderend rondje aan het eind van de sessie nodigde de deelnemers uit om de samenwerking en cohesie nog verder te boosten.
Waarderend rondje? Wel, elke deelnemer kreeg door lotje trek de naam van een collega EN de opdracht om een eigenschap die hij/zij waardeerde in die collega te bouwen… Vervolgens werd ieder uitgenodigd te beschrijven wat hij of zij had gebouwd. Zou de ‘eigenaar’ zich  herkennen in de beschrijving? En de andere collega’s? Het was krachtig om te ervaren hoe kwaliteiten zichtbaar waren voor collega’s en mensen werden geraakt door de feedback die ze kregen. Het bouwwerk werd tot slot als een soort cadeau aangeboden aan de persoon in kwestie. Een krachtige manier om deze workshop af te sluiten! En eentje die energie gaf om ook vervolgstappen te zetten in dit verlangen naar meer samenwerking en cohesie.

De doos met Legoblokjes is dus nooit ver weg bij Désirée. En dat is heus niet alleen omdat kleine Ferre van 8 er wel eens durft mee te spelen…

Leave a Reply

Your email address will not be published.