Bouwen aan toekomstklare organisaties

 

Op 28/9 vond in Gent een ervaringsgericht congres plaats dat mee werd georganiseerd door 2/5 van Notice the Difference!, met name Katrien en Els. Het inititief hiertoe ging uit van een 8-tal enthousiastelingen die zich verenigd hebben in The Future of Organising.TFoO is een collectief van een aantal mensen, waaronder dus Katrien en Els,  die vanuit een sterk geloof in de kracht van organisaties en mensen willen inspireren, begeleiden en coachen in organisatiecontexten. Wat hen drijft is de verbinding tussen mens en organisatie te helpen versterken, en zo bij te dragen aan het creëren van meerwaarde voor de mensen die in organisaties werken en voor de maatschappij waarin we leven. Doordat mensen en organisaties veerkrachtiger worden, wordt onze maatschappij ook weerbaarder, duurzamer en ‘anti-fragieler’. Daar geloven wij bij Notice the Difference! ook in. En daarom delen we hier graag hoe wij dit congres hebben ervaren, en wij niet alleen…

Wat maakt dat mensen bevlogen raken, willen en mogen doen wat ze goed kunnen en daar ook betekenis aan kunnen geven, niet alleen tussen 17u en 9u maar ook tussen 9u en 17u? Dat was de uitgangsvraag van Jos Rovers, medestichter van Het Eerste Huis in Nederland en keynote spreker op het congres. Die deed de zaal grinniken en tegelijk beamend knikken. In essentie is wat Jos vertelde een praktische vertaling van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan: zij weten al langer dan vandaag dat elke mens in zijn leven drie psychologische basisbehoeftes wil vervullen: zich verbonden voelen (wat is de zin van wat ik doe? Mag ik op mijn werk zijn wie ik echt ben?), competent worden (mag ik mijn volledige potentieel ontwikkelen?) en autonomie (mag ik asjeblieft ook zelf kiezen hoe ik dat dan doe?). Lang werden beide psychologen weggehoond, intussen is bewezen dat er maar één mensachtige is die ook effectief beter gaat presteren van bonussen en dwang en dat zijn apen…

Over harkorganisaties, over DOEN-ZIJN-ZIEN, over zelfsturing, over mensen mens laten zijn als essentie van leiderschap. Het was een mooi verhaal en het sluit helemaal aan bij hoe wij bij Notice the Difference! kijken naar organisaties. Wanneer het spannend wordt, wordt het interessant want het is net over  het randje van je comfortzone dat groei en richting mogelijk worden. Zo verwezenlijk je je potentieel. Vanuit deze overtuiging zijn ook onze leerprogramma’s opgebouwd:

  • Explore: verwerf inzicht, ontdek nieuwe dingen, experimenteer
  • Connect: wat betekent dit voor mij, in mijn rol? Wie kies ik te zijn? Hoe ben ik mens, ook in mijn functie als leidinggevende, projectleider, HR BP, …
  • Act: Hoe ga ik hiermee aan de slag? Wat neem ik mee? Welke eerste stap wil ik zetten om weg naar het durven tonen van mijn volledige potentieel? En hoe kan ik medewerkers daarin maximaal inspireren?

Het verhaal van Bart van Decathlon op het congres maakte ons duidelijk dat de laatste vraag enkel kan beantwoorden worden door eerst zelf ‘all the way’ te gaan: voorwaar niet de makkelijkste keuze, wel de enige…